Arrangementer

Temamøte i Seniorutvalget

Tema: Hvem er de fattige i Bergen?

21. mar, kl. 12:00 — 14:30, Kaigaten 4, Infosenteret

Innledere:
-Frelsesarmeen v/ Ruth Eikheim
-Etat for sosiale tjenester v/ Berit Fjugstad
-Det politiske systemet v/ Even Sørland


Velkommen til en spennende ettermiddag!

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
styret i seniorutvalget AiB