Arrangementer

Temamøte i Seniorutvalget

Dagens situasjon i Arbeiderpartiet

28. sep, kl. 12:00 — 14:30, Teatersalen, Bergen Rådhus
valgkamp 19 slettebakken årstad

Med sviktende meningsmålinger de siste månedene; hvordan skal vi få folk med på laget? Seniorutvalget i AiB inviterer til foredrag på Rådhuset, med innleder Steinar Sætre, tidligere leder i Universitetslaget i AiB og førstelektor v/ Griegakademiet.