Arrangementer

Representantskapsmøte/programmøte 21 11 22

Alle medlemmer har tale og forslagsrett, valgte representanter fra lagene har stemmerett.

21. nov, kl. 18:30 — 22:30, kommer tilbake til sted