Arrangementer

Representantskapsmøte i AiB 24 04 23

Alle medlemmer har tale og forslagsrett, valgte representanter fra lagene har stemmerett.

24. apr, kl. 18:30 — 21:00, Lars Hillesgt 19 3 etg