Representantskapsmøte i AiB 05 06 23

Alle medlemmer har tale og forslagsrett, valgte representanter fra lagene har stemmerett.

5. jun, kl. 18:30 — 21:00, Lars Hillesgt 19 3 etg