Representantskapsmøte 26 09 22

Alle medlemmer har tale og forslagsrett, valgte representanter fra lagene har stemmerett.

26. sep, kl. 18:30 — 20:30, Partikontoret

NB møtet er flyttet til Lars Hillesgt 19 3 etg - partikontoret

Etter møtet blir det sosial samling på Losjehaven

Dere kan gjerne lytte til møtet via teams. Men man kan ikke votere. Da må man møte opp fysisk til møtet.