Arrangementer

Møte i representantskapet i AiB

Alle medlemmer har tale og forslagsrett, valgte representanter fra lagene har stemmerett.

5. des, kl. 18:30 — 21:00, kommer tilbake til sted

På sakslisten står diskusjon om 1 utkastet til program for Vestland (denne er klar 1. november). Styret i AiB ber partilagene i Bergen diskutere dette før representantskapsmøtet.