Møte i representantskapet i AiB 27.05.24

Alle medlemmer har tale og forslagsrett, valgte representanter fra lagene har stemmerett.

27. mai, kl. 18:30 — 21:00, Lars hillesgt 19 3 etg

Registrering starter kl 1815

Saksliste ettersendes