Arrangementer

Møte i representantskapet i AiB 20 02 23

Alle medlemmer har tale og forslagsrett, valgte representanter fra lagene har stemmerett.

20. feb, kl. 18:30 — 21:00, Lars Hillesgt 19 3 etg