Arrangementer

Møte i representantskapet i AiB 14 06 2021

Alle medlemmer har tale og forslagsrett, valgte representanter fra lagene har stemmerett.

14. jun, kl. 18:30 — 20:30, Digitalt møte