Arrangementer

Møte i representantskapet i AiB 25.11.19

Møte i representantskapet i AiB

25. nov, kl. 18:30 — 21:00, Bergen Scandic City, Håkonsgaten 5
årsmøte 2014

Til alle medlemmer av AiB

Styret vil minne om de retningslinjene som organisasjonen har vedtatt når det gjelder regler for hvordan vi skal opptre overfor hverandre på våre møter. Denne saken kommer også til å bli tatt opp på representantskapet.