Arrangementer

Møte i representantskapet i AiB 28.10.19

saksliste ettersendes

28. okt, kl. 18:30 — 20:30, Parkveien 1, Studentsenteret møterom EGGET

Saksliste:

13/19 Innkalling og godkjenning

14/19 Presentasjon av byrådsplattformen

Representantskapet gjorde følgende vedtak 3. juni 2019

1. Arbeiderpartiet i Bergen går til valg på dagens byråd og er positiv til samarbeid med alle partier som ønsker å ta Bergen i en mer miljøvennlig og rettferdig retning. Arbeiderpartiet skal søke mest mulig gjennomslag for vår vedtatte politikk.  

2. Det nedsettes et forhandlingsutvalg bestående av byrådslederkandidat, ordførerkandidat og partileder. Forhandlingsutvalget velger selv sitt eget sekretariat. Styret kan utpeke en vararepresentant ved behov.  

3. Partistyret og bystyregruppen skal behandle byrådsplattformen i et ekstraordinært fellesmøte. Byrådsplattformen skal legges frem for et ekstraordinært representantskapsmøte.  

15/19 Eventuelt