Møte i representantskapet 27 11 23

Alle medlemmer har tale og forslagsrett, valgte representanter fra lagene har stemmerett.

27. nov, kl. 18:30 — 21:30, Lars Hillesgt 19 3 etg