Møte i representantskapet i AiB 15.04.24

Alle medlemmer har tale og forslagsrett, valgte representanter fra lagene har stemmerett.

15. apr, kl. 18:30 — 21:00, Lars hillesgt 19 3 etg