Arrangementer

Møte i representantskapet i AiB 26.10.2020

Møte i repersentantskapet i AiB 26.10.2020

26. okt, kl. 18:30 — 20:30, kommer tilbake til sted

Den generelle smittesituasjonen i landet gjør at det ikke er mulig å samle representantskapet fysisk. Vi er derfor nødt til å ta bruk digitale løsninger for å kunne avholde våre møter. Lurer du på hvilke regler som gjelder for store forsamlinger, les mer her.

Arbeiderpartiet bruker Microsoft Teams til sin møtevirksomhet. Brukerhåndbok for Teams ligger nede på siden her. 

Vi minner om at forslagsfristen til dette møtet er mandag 26. oktober KL 12:00 

Forslagene skal sendes bergen@arbeiderpartiet.no

Alle medlemmene i AiB vil få tilsendt en egen lenke til dette møtet (sendt 21.10.20)

Registrering

Vi ber representantene som deltar på representantskapet om å fylle ut registreringsskjema. Vi minner om at alle medlemmer kan delta på møter i representantskapet med tale og forslagsrett, men ikke stemmerett. Valgte representanter må registrere seg for å få stemmerett. Ved eventuelle avstemminger mottar du en epost til den epost adressen som du registrerer i dette skjemaet. 

Har du spørsmål, send epost til bergen@arbeiderpartiet.no

Møtegjennomføring

For best mulig gjennomføring av digitalt møte, ønsker styret å presisere følgende: Deltakerne skal ikke ta ordet før en har fått ordet av møteleder. Chat-feltet skal KUN brukes til å be om ordet, "håndtegnet” skal IKKE benyttes for å be om ordet, Alle forslag skal sendes på epost til bergen@arbeiderpartiet.no. Forslag skal IKKE legges i chat feltet.