Møte i representantskapet i AiB 04.03.24

Alle medlemmer har tale og forslagsrett, valgte representanter fra lagene har stemmerett.

4. mar, kl. 18:30 — 21:00, Lars hillesgt 19 3 etg