Årsmøte i AiB - 17 02 24

Alle medlemmer er velkommen, med tale og forslagsrett. Stemmerett har de som er valgt som representanter i rep.skapet.

17. feb, kl. 10:00 — 18:00, kommer tilbake til sted

Kommunepartiets representantskap holder årsmøte innen utgangen av februar måned. Representantene innkalles med minst 6 ukers varsel. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet (03 01 24). Årsmøtet behandler årsmelding, regnskap, innkomne forslag og budsjett for kommende periode.