Arrangementer

Årsmøte AiB

Årsmøte 2020, Terminus Hall

15. feb, kl. 09:30 — 18:30, Zander Kaaes gate 6,

Forslagsfristen for partilagene til politiske forslag til årsmøtet er 1. februar. Styret i AiB hadde innen fristen mottatt 161 politiske forslag fra partilagene. Dette tyder på at det har vært en gode politiske diskusjoner i partilagene.  Jf. vedtektene har styret innstillingsrett til årsmøtet. Styret har foreslått å oversende 127 til redaksjonskomiteen. Komiteen legger frem forslag til innstilling til årsmøtet. De resterende forslag har styret vedtatt oversendt enten bystyregruppen, fylkestingsgruppen, Stortingsgruppen eller årsmøtet i Vestland Arbeidarparti. Noen er også foreslått avvist.  Alle innsendte forslag ligger vedlagt her: