Kommunestyrekandidat

Henry Johan Berg

Henry Johan Berg

Dette er Henry Berg fra Bergenhus Arbeiderparti. Henry bor i sentrum, og bruker mye av tiden sin på politikk, enten det er i form av møter, skriving eller lesing. Heldigvis har han også tid til familie, venner, trening og friluftsliv! Den viktigste saken for Henry i det kommende valget er byutvikling av Bergen sentrum. Han vil at Bergen sentrum skal være et spennende sted med mange møteplasser og aktiviteter, og tenker også mye på hvordan vi tilrettelegger for syklende og gående.