Representant

Øystein Hassel

Øystein Hassel

Dette er Øystein Hassel fra Indre Laksevåg, og han er en av våre 73 fantastiske kandidater til årets valg

Øystein jobber som brukerstyrt personlig assistent, og har 5 år på sykehjem bak seg. Den viktigste saken for Øystein i det kommende valget er at fellesskapet skal stille opp for sårbare grupper som trenger det, enten det er snakk om barn som trenger hjelp fra barnevernet, personer med utviklingshemming som trenger egen bolig og jobb eller dagtilbud, eldre som trenger aktivitet eller sykehjemsplass, eller rusavhengige som trenger et helsetilbud.