Representant

Reidar Staalesen

Reidar Staalesen

Reidar er en naturglad type som liker å fiske, matlaging og reising, og ikke minst å være med venner og familie. Hans viktigste saker i det kommende valget er å sørge for at Bergen skal bli den grønneste og mest miljøvennlige byen i Norge. Som Reidar sier selv: "Vi må ta vare på miljøet lokalt samtidig som vi jobber mot de store klimautfordringene. Jeg vil at Bergen skal være rollemodellen for byutvikling. Vi må tenke på vassdrag og grøntområder, og stå på for det biologiske mangfoldet i kommunen vår"