Representant

Abdullahi Elmi Ibrahim

Abdullahi Elmi Ibrahim

Abdullahi jobber som lærer på Landås. Han er også en enormt aktiv type, og driver med mye frivillig arbeid. Han gir leksehjelp, og holder mange foredrag om barneoppdragelse og integrering, og samfunnsdeltakelse. Den viktigste saken for han i det kommende valget er å gjøre Bergen til en mer rettferdig, spesielt gjennom oppvekst-, utdanning-, bolig- og familiepolitikk.
Abdullahi sier: "Jeg bor i en bydel med levekårsutfordringer, derfor vil jeg bekjempe fattigdom!"